Workshops

Vill du och din firma eller förening beställa en workshop med tema Finnskogen?

Vi leder workshopen, tar fram underlagsmaterial om valt tema och sammanställer resultatet åt dig. Kontakta oss angående diskussion om teman och omfattning!

Vi har olika erbjudanden:

Workshop, halv dag 9-12

  • Pris: 3000 kr + moms + reseersättning 18,50 kr/mil alt. kollektivtransport + ev. övernattning
  • Fika ingår
  • Workshopen utförs i beställarens lokaler
  • Introduktionshäfte ingår

Workshop, hel dag 9-16

  • Pris: 6000 kr + moms + reseersättning 18,50 kr/mil alt. kollektivtransport + ev. övernattning
  • För- och eftermiddagsfika ingår
  • Lunch ingår
  • Workshopen utförs i beställarens lokaler
  • Introduktionshäfte ingår
  • Gottlunds dagbok 1821 pocket ingår