Anna Ø. Forsberg

Författare, föreläsare, forskare och arkivarie

Jag är född 19 juni 1970 i Vänersborg men har rötter i Torsby, Värmland och Vinstra, Innlandet, Norge. Jag är företagsägare och sköter den dagliga driften av Finnskogsinstitutet och Veidarvon förlag.

Utbildning och erfarenhet

Jag är filosofie magister i litteratur- och kulturvetenskap och har också läst etnologi och arkivvetenskap. Jag har de senaste 30 åren arbetat som antikvarie och arkivarie, delvis i ledande och strategisk ställning, inom både privat och offentlig sektor.

Jag har arbetat musealt med den skogsfinska kulturen i både Värmlands och Gävleborgs län. Jag har arbetat som antikvarie vid nuvarande Torsby Finnskogscentrum där jag förtecknade bl.a. Richard Brobergs arkiv och var behjälplig vid förfrågningar. Jag har medverkat vid flera utställningsproduktioner på Länsmuseet Gävleborg där jag under många år var arkiv- och biblioteksansvarig och arbetade mycket utåtriktat mot museets besökare med tillgängliggörande och kunskapsförmedling, bl.a. genom kurser och föreläsningar. Jag har även ingått i utställningsgruppen i arbetet med att förnya Finnskogsmuseet i Alfta i Hälsingland.

Jag arbetar nu som arkivkonsult via ArkivIT och inom mitt eget företag, Anna Forsberg Kultur & Hälsa. Mitt företag har flera ben att stå på. Konsultverksamheten inom Finnskogen är den största verksamheten tätt följd av mitt bokförlag, Veidarvon. Jag är även diplomerad terapeut inom alternativmedicin.

Egen forskning och publikationer

Jag har från mitten av 1990-talet bedrivit forskning om den skogsfinska kulturen i Sverige och Norge, främst i gränsområdet i Värmland i Sverige och Innlandet (tidigare Hedmark) i Norge. Genom detta har jag sedan 1996 skrivit en mängd böcker på vårt förlag Veidarvon, se lista nedan.

Jag inventerar och publicerar källor till den skogsfinska kulturen och bland annat gett ut Carl Axel Gottlunds manuskript och anteckningar i de värmländska husförhörslängderna, källmaterial runt Gottlunds verksamhet, däribland hans resedagbok från resorna på den värmländska och norska finnskogen 1821, samt folkminnesuppteckningar från Finnskogen.

Publikationer på Veidarvon

Forskningsprojekt i urval

Folklivsforskning på Finnskogen

Kartläggning av släktnamn på den svenska och norska Finnskogen

Meriter i urval

FINNSAMS vinterkonferens, Tema: Carl Axel Gottlund på Finnskogen 1821-2021
(2022)
Föreläsare. Ämne: Carl Axel Gottlunds politiske rolle på den norske Finnskogen og hans rolle i forbindelse med tvangsauksjonen etter det Ankerske fideikomiss

Egenföretagare, konsult
(2021-)
Arkivkonsult och konsult för frågor inom den skogsfinska kulturen, ägare av Veidarvon och Finnskogsinstitutet.

Seminarium om Carl Axel Gottlunds dagbok, Torsby Finnskogscentrum
(2021)
Föreläsare. Ämne: Utgivningen av Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821.

Lantmäteriet
(2013-2021)
Arkivarie och arkivstrateg.

FINNSAMS vinterkonferens, Tema: Skogsfinsk folktro, magi och föreställningsvärld
(2007)
Föreläsare. Ämne: Matti Mörtbergs nedteckningar om skogsfinsk folktro.

Länsmuseet Gävleborg
(1999-2013)
Arkivarie, samordnare för bibliotek och arkiv. Samarbete med Finnskogsriket i utarbetandet av modernisering av Finnskogsmuseet. Samarbete med BBC om dramaproduktion, Maneaters.

Torsby Finnkulturcentrum, Värmlands Museum
(1994-1998)
Antikvarie och forskningsassistent, däribland ordnande och förtecknande av Richard Brobergs arkiv och bibliotek.

Utbildning

  • Arkivvetenskap B, 20 p., Mitthögskolan, 2001-2002/2002
  • Arkivvetenskap A, 20 p., Mitthögskolan, 2000-2001/2001
  • Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 2000
  • Finnskogen: kultur och lokal utveckling, 10 p., Högskolan i Karlstad, 1998/1998
  • Etnologi, 20 p., Umeå Universitet, 1997/1997
  • Folklig musik och folkligt berättande, 5 p., Högskolan i Karlstad, 1995/1995
  • Kulturvetarlinjen, 120 p., Högskolan i Karlstad, 1989-1992/1994