Utställningstexter

Anlita mig för att skriva utställningstexter eller andra texter som en del i utställningsarbete. Detta är ett led i ett stort arbete som en utställning, hur stor eller liten den är, och även i övriga arbetsmoment (t.ex. fakta- och bildsökning) är det möjligt att anlita mig. Kontakta mig för prisförfrågan och planering!